PGS. TS NGUYỄN THỊ HẠNH

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

PGS. TS NGUYỄN THỊ HẠNH

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

• Chuyên gia về các lĩnh vực liên quan đến văn hoá và văn minh thế giới, quan hệ quốc tế

• Diễn giả chính trong các diễn đàn về văn hóa phương Tây trong góc nhìn so sánh với Việt Nam

• Giảng viên thỉnh giảng tại Đại học Sư phạm Hoa Đông, Thượng Hải, Trung Quốc; Đại học Sư phạm Cao cấp Paris; Đại học Montpellier 3 và Đại học le Havre, Cộng hòa Pháp.