sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  PGS. TS HOÀNG VĂN HẢI

  • Chuyên gia cao cấp về chiến lược, quản trị nguồn nhân lực và lãnh đạo tổ chức

  • Tư vấn trưởng của nhiều dự án xây dựng chiến lược và tái cơ cấu cho các công ty lớn tại Việt Nam

  • Cố vấn cấp cao của Tập đoàn Đèo Cả – Tập đoàn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông hàng đầu của Việt Nam

  • Hơn 30 năm kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu và tư vấn về quản lý và kinh tế tại các trường đại học công lập có uy tín như Đại học Ngoại thương, Đại học FPT, Đại học Quốc gia Hà Nội.

  • Giảng viên cao cấp cho các chương trình đào tạo cán bộ nguồn của Trung ương và địa phương

  • Chủ biên và tham gia biên soạn hơn 15 cuốn sách về kinh tế và quản trị, đồng thời công bố nhiều bài báo khoa học trong và ngoài nước

  Xem thêm