sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  PGS. TS HOÀNG VĂN HẢI

  • Chuyên gia cao cấp về chiến lược, quản trị nguồn nhân lực và lãnh đạo tổ chức
  • Người tiên phong ứng dụng cách tiếp cận hài hoà Đông Tây trong phân tích chiến lược
  • Trên 30 năm kinh nghiệm đào tạo và tư vấn doanh nghiệp
  • Tư vấn trưởng của nhiều dự án xây dựng chiến lược và tái cơ cấu cho các công ty lớn tại Việt Nam
  • Cố vấn cao cấp của Tập đoàn Đèo Cả – Tập đoàn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông hàng đầu của Việt Nam

  Xem thêm