sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Đăng ký khóa học

  Kỹ năng làm việc hiệu quả

  I. GIỚI THIỆU

  Trong bối cảnh mà khoảng cách về công nghệ ngày càng được rút ngắn giữa các doanh nghiệp thì yếu tố quyết định nhiều nhất tới kết quả hoạt động kinh doanh chính là con người. Vì vậy, đào tạo nguồn nhân lực theo hướng nâng cao kỹ năng làm việc hiệu quả sẽ trở xu hướng ưu việt trong quản trị nhân lực kỷ nguyên 4.0.

  Chương trình đào tạo KỸ NĂNG LÀM VIỆC HIỆU QUẢ do Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược xây dựng sẽ cung cấp kiến thức và kỹ năng cốt lõi giúp nâng cao hiệu quả làm việc, tăng năng suất lao động, đưa doanh nghiệp phát triển và thành công bền vững.

  II. MỤC TIÊU

  Chương trình đào tạo cung cấp:

  • Tư duy đổi mới, sáng tạo trong thực thi công việc
  • Kỹ năng cốt lõi cần thiết để triển khai công việc hiệu quả

  III. ĐỐI TƯỢNG

  • Các chuyên viên kinh doanh, sản xuất, tài chính, nhân sự
  • Các nhân viên trong các bộ phận phòng ban
  • Những đối tượng quan tâm đến chủ đề này

   

  IV. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

  STT CHUYÊN ĐỀ NỘI DUNG THỜI LƯỢNG
  1 Tư duy sáng tạo trong thực thi công việc •        Năng lực tư duy, khởi tạo ý tưởng

  •        Sơ đồ tư duy, sức mạnh bộ nào

  •        Các phương pháp kỹ thuật tư duy và ứng dụng

  •        Nâng cao hiệu quả, giải quyết vấn đề bằng sáng tạo

  01 ngày
  2 Xây dựng phong cách làm việc chuyên nghiệp •        Xác định mục tiêu làm việc

  •        Định hình phong cách

  •        Định dạng thương hiệu cá nhân

  •        Các bước xây dựng tác phong làm việc chuyên nghiệp

  01 ngày
  3 Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện công việc •        Các cơ sở hoạch định và thiết lập mục tiêu kế hoạch

  •        Quy trình lập kế hoạch

  •        Tổ chức thực hiện công việc hiệu quả

  •        Áp dụng các phương pháp đảm bảo tối ưu hóa sự phối hợp giữa các bộ phận

  01 ngày
  4 Kỹ năng giao tiếp •        Tạo ấn tượng ban đầu trong giao tiếp

  •        Xác lập mục tiêu chính của giao tiếp

  •        Văn hóa giao tiếp kết hợp Đông – Tây

  •        Nghệ thuật lắng nghe và ứng xử trong giao tiếp

  •        Thái độ, kỹ năng và ngoại hình trong giao tiếp chuyên nghiệp

  01 ngày
  5 Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả •        Xác lập tiêu chí về nhóm làm việc hiệu quả;

  •        Chọn lựa và sắp xếp các vị trí của nhóm;

  •        Phát huy tính đa dạng của nhóm nhằm tăng tính cộng hưởng và hiệu quả vượt trội;

  •        Lãnh đạo với việc xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

  01 ngày
  6 Kỹ năng quản lý thời gian ·      Quản lý “thời gian” hay quản lý ‘’bản thân’’

  ·      Nguyên tắc vàng trong quản lý thời gian

  ·      Quy trình và phương pháp quản lý thời gian hiệu quả

  ·      Các công cụ và kỹ thuật quản lý thời gian nhằm đạt hiệu quả tối ưu

  01 ngày
  Tổng thời lượng 06 ngày

   

  Xem thêm