Có một sự thật mà hầu hết chúng ta không thích nhưng buộc phải chứng kiến, đó là quản lý đi sau sự phát triển, chính vì vậy sự phát triển đã và đang không đạt đến mục tiêu vượt trội. Đúng ra, quản lý phải có vai trò dẫn dắt sự phát triển. Đây mới là mệnh đề đúng, như Giáo sư P. Drucker, cha đẻ của quản lý hiện đại, đã đúc kết: “Không có quốc gia kém phát triển, chỉ có quản lý kém dẫn đến kém phát triển mà thôi”.

Suy rộng ra, mỗi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, quốc gia muốn có sự phát triển vượt bậc thì cần phải thực hành quản lý đúng và tốt. Hơn nữa, trong thế kỷ 21, những thay đổi lớn lao của xã hội do tác động của công nghệ 4.0 đang cho thấy nhu cầu cấp thiết phải phát huy vai trò dẫn dắt của quản lý, trong đó phải tìm ra lời giải cho một câu hỏi lớn, đó là làm thế nào để định hướng đúng trong thế giới bất định và mơ hồ?

Với hơn 30 năm nghiên cứu và thực nghiệm về cuộc Đại chuyển đổi Thế kỷ 21, GS. Fredmund Malik đã phát hiện ra chìa khóa để trả lời câu hỏi trên và luận giải chi tiết trong cuốn sách: Đi trong thế giới mơ hồ (Navigating into the Unknow).

Đi trong thế giới mơ hồ của  GS. Fredmund Malik, dịch giả Dương Thu
Cuốn sách “Đi trong thế giới mơ hồ” của  GS. Fredmund Malik, dịch giả Dương Thu, Nguyễn Thu Thảo

Nội dung cuốn sách được thể hiện một cách ngắn gọn với các nhận định rất mới và thậm chí khác hẳn với những gì mà phần đông đang suy nghĩ và hành động. Hầu hết mọi thứ sẽ thay đổi trong một vài năm tới. Chúng ta sẽ làm Cái gì và làm Như thế nào? Lý do chúng ta làm điều đó? Cách chúng ta sẽ sản xuất và tiêu dùng? Chúng ta sẽ tiến hành nghiên cứu ra sao? Phương thức chúng ta sẽ giảng dạy và học tập? Chúng ta sẽ chia sẻ thông tin, giao tiếp và hợp tác bằng cách nào? Tóm lại là, chúng ta sẽ làm việc và sống như thế nào? Bằng cách nào chúng ta có thể giải quyết tất cả những vấn đề này trong môi trường kinh doanh, chính trị và xã hội luôn biến động một cách khôn lường?

Tuy nhiên, nhìn từ khía cạnh khác, những thay đổi lớn cũng mở ra nhiều cơ hội tuyệt vời, gạt “cái cũ” sang một bên và tạo ra “cái mới”. Và, quản lý đúng và tốt có nhiệm vụ tận dụng kịp thời những cơ hội này. Theo đó, các nhà lãnh đạo luôn cần có một tầm nhìn xa cùng với sự can đảm trong thực thi.

Cuốn sách này của GS. Malik có thể được coi là sơ đồ định hướng cho cuộc Đại chuyển đổi thế kỷ 21 – một sơ đồ định hướng với chân trời rộng mở ở phía trước.

Mời các bạn đón đọc ấn phẩm “Đi trong thế giới mơ hồ”của GS. Fredmund Malik, dịch giả Dương Thu, Nguyễn Thu Thảo, NXB Thế Giới năm 2022. Đăng ký đặt sách trước tại đây

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader)