Dù phần lớn các doanh nghiệp tư nhân tại VN tự nhận có hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt theo khảo sát của Grant Thornton, tuy nhiên trong thực tế doanh nghiệp Việt vẫn thua xa nhiều nước.

Theo kết quả khảo sát được Grant Thornton đưa ra mới đây, phần lớn các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam tự đánh giá hệ thống quản trị công ty của họ đang khá tốt với 85% số ý kiến khảo sát cho rằng đang thực hiện tốt việc tuân thủ pháp luật, các quy định hiện hành

80% cho rằng tính minh bạch và chất lượng của hệ thống báo cáo thông tin tài chính và phi tài chính đang được kiểm soát tốt.

Mặc dù các doanh nghiệp tư nhân tự đánh giá cao về năng lực quản trị công ty của mình, nhưng theo đánh giá về quản trị công ty ở Việt Nam năm 2018 được phát hành bởi Viện thành viên hội đồng quản trị Việt Nam và Sáng kiến quản trị công ty Việt Nam thì năng lực quản trị công ty của các doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn nhiều yếu kém.

Cụ thể, Việt Nam chỉ được chấm 41,3 điểm, trong khi Thái Lan được chấm 82 điểm và mức trung bình trong khu vực ASEAN là 71 điểm – một khoảng cách khá xa so với nhiều quốc gia.

Các chuyên gia cho rằng các doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa có sự đầu tư và chú trọng vào việc xây dựng hệ thống quản trị công ty bài bản, hiệu quả. Điều này là một trong những yếu tố làm suy giảm năng lực cạnh tranh, gây cản trở sự phát triển của các doanh nghiệp Việt Nam.

Dù vậy cũng đáng chú ý, trong bối cảnh trên, riêng các quỹ đầu tư tư nhân tại Việt Nam đã chứng tỏ khả năng và cam kết của họ trong việc hỗ trợ các công ty trong danh mục đầu tư để xây dựng và phát triển hệ thống quản trị công ty hiệu quả.

Ví dụ rõ nhất là Dragon Capital cùng với công ty trong danh mục đầu tư là Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) hay quỹ đầu tư tư nhân Mekong Capital và công ty trong danh mục đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG).

Đây được xem là những minh họa điển hình cho sự thành công trong việc xây dựng hệ thống quản trị công ty hiệu quả với sự hỗ trợ từ các quỹ đầu tư tư nhân tại Việt Nam thời gian qua.

Để đảm bảo sự phù hợp lợi ích giữa ban điều hành và các cổ đông, hội đồng quản trị của hai công ty này đã đưa ra một loạt biện pháp nhằm kiểm soát hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị và ban điều hành. Việc tăng cường mức độ minh bạch thông tin giúp công ty của họ cải thiện hiệu quả hoạt động và đạt được sự tăng trưởng đáng kể về thị phần, doanh thu cũng như lợi nhuận.

Những gặt hái từ hệ thống quản trị công ty thành công của HSC và MWG dưới sự hỗ trợ của các quỹ đầu tư tư nhân đóng vai trò như những bằng chứng thuyết phục, giúp nâng cao nhận thức về vai trò của quản trị công ty đối với sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp Việt Nam”, Grant Thornton đánh giá.