[Infographics] Xu hướng kinh tế chia sẻ đang “làm mưa, làm gió” ở Việt Nam

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

[Infographics] Xu hướng kinh tế chia sẻ đang “làm mưa, làm gió” ở Việt Nam

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin