Hệ thống mô hình, công cụ quản trị có đẳng cấp quốc tế

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hệ thống mô hình, công cụ quản trị có đẳng cấp quốc tế

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sleader sở hữu bộ công cụ quản trị hiện đại bậc nhất thế giới do đối tác chiến lược là Viện Malik, Thụy Sỹ, một tổ chức tư vấn hàng đầu châu Âu về tư duy hệ thống, lãnh đạo và quản lý hiệu quả, chuyển giao. Sleader đã áp dụng một cách sáng tạo các mô hình như: Hai đường cong chữ S, Đồng hợp, Sensimod, phần mềm MSA…. vào môi trường và bối cảnh đặc thù của Việt Nam.