GDC – Thư cảm ơn

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Ngày đăng

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

GDC – Thư cảm ơn

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Thân gửi: Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER)!

Ngày 22 tháng 5 năm 2023 là một ngày đặc biệt đối với đại gia đình Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC, đánh dấu mốc tròn 10 năm xây dựng và phát triển. Đây thực sự là một sự kiện mang ý nghĩa to lớn, đánh dấu quá trình phấn đấu khẳng định vị thế của doanh nghiệp, đồng thời đại diện cho một bước tiến mới trong quá trình phát triển bền vững của chúng tôi. GDC kỳ vọng sẽ tiếp tục đạt được những mục tiêu mới và đặc biệt là cùng đối tác chiến lược SLEADER hợp tác chặt chẽ trong việc khám phá những cơ hội mới để đạt được thành công mới trong tương lai.

Năm 2020, tuy thị trường bị tác động mạnh mẽ bởi đại dịch Covid-19, nhưng để đảm bảo sự phát triển bền vững trong thời kỳ “bình thường mới” và có sự chuyển mình bứt phá, Ban Lãnh đạo Công ty GDC Hà Nội đã quyết định điều chỉnh chiến lược với công nghệ Đồng hợp do Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER) tư vấn. Nhờ công nghệ Đồng hợp, chúng tôi đã phát huy được trí tuệ của đội ngũ cán bộ chủ chốt một cách tối ưu, từ đó tìm ra các giải pháp khả thi với sự đồng thuận cao, như triết lý Gia đình chung của thương hiệu GDC!

Trải qua chặng đường 10 năm xây dựng và trưởng thành, trong đó có 4 năm hợp tác chặt chẽ với SLEADER, GDC Group đã có sự bứt phá, đi lên một cách mạnh mẽ. Những kết quả mà Công ty đạt được đến ngày hôm nay chính là nhờ vào sự phấn đấu của tập thể GDC, lòng quyết tâm hiện thực hóa chiến lược đã hoạch định kịp thời nhanh chóng nhờ tính thông minh và độc đáo của công nghệ Đồng hợp Malik, Thụy Sỹ. Sự dẫn dắt sáng suốt và kiên định của Ban Lãnh đạo GDC cùng với sự đồng hành tư vấn tâm huyết của SLEADER là yếu tố quan trọng cho sự thành công này.

Một lần nữa, GDC xin gửi lời cảm ơn chân thành và chúc cho sự hợp tác giữa GDC và SLEADER sẽ ngày càng hiệu quả, góp phần chinh phục những tầm cao mới.

Trân trọng,

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Nguyễn Văn Khoa

Thư cảm ơn của GDC gửi SLEADER (tháng 6/2023)
Thư cảm ơn của GDC gửi SLEADER (tháng 6/2023)