sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh

  – Dự án “Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Khu Du lịch sinh thái Thung Nham đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030”

  – Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp” dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh

  – Chương trình đào tạo, huấn luyện quy trình thao tác chuẩn SOP cho bộ phận Bếp, Buồng và Nhà hàng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh

  Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay (VAECO)

  Dự án “Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay (VAECO), thuộc Vietnam Airlines”

   

  Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (MHDI)

  – Dự án “Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (MHDI)”

  – Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực” dành cho cán bộ, nhân viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (MHDI)

  Công ty Cổ phần Ngân Sơn

  – Dự án “Xây dựng chiến lược ổn định và phát triển Công ty Cổ phần Ngân Sơn giai đoạn 2017 – 2021, tầm nhìn 2030”

  – Dự án “Áp dụng công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tại 02 phân xưởng sản xuất thuộc Công ty Cổ phần Ngân Sơn”

  – Chương trình đào tạo chuyển giao chiến lược cho Công ty Cổ phần Ngân Sơn

  Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PV Chem)

  – Dự án “Xây dựng mô hình cơ cấu tổ chức, quy chế lương, thưởng cho Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PV Chem) và các Chi nhánh”

  – Chương trình đào tạo “Tiếp cận mới trong xây dựng chiến lược” dành cho lãnh đạo Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PV Chem)

  Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

  Chương trình đào tạo “Lãnh đạo chiến lược”, “Kỹ năng làm việc hiệu quả” dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trong vòng 04 năm liên tiếp

  Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

  – Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý” dành cho cán bộ, công chức Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

  – Chương trình đào tạo “Đổi mới công nghệ quản trị và dạy học” dành cho Hiệu trưởng, Tổ trưởng bộ môn tại các trường học trên địa bàn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

  Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

  Dự án “Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội thành phố Chí Linh với mục tiêu trở thành đô thị loại II, giàu đẹp, văn minh trước năm 2030”