sleader
 • Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ

  • Thực hiện chương trình Đào tạo “Lãnh đạo chiến lược” cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tại cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh, huyện, thị xã, thành phố

  • Thực hiện chương trình Đào tạo “Kỹ năng làm việc hiệu quả” dành cho toàn bộ Chủ tịch UBND cấp xã, phường

  Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng

  • Thực hiện chương trình đào tạo nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ, công chức quận Lê Chân, Hải Phòng

  • Dự án “Đổi mới công nghệ quản trị và dạy học” dành cho Hiệu trưởng, Tổ trưởng bộ môn tại các trường học trên địa bàn quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

  Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

  • Sleader phối hợp với Viện Malik, Thụy Sỹ: Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội thành phố Chí Linh với mục tiêu trở thành đô thị loại II, giàu đẹp, văn minh trước năm 2030