sleader
 • Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

  • Sleader phối hợp với Viện Malik, Thụy Sỹ: Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội thành phố Chí Linh với mục tiêu trở thành đô thị loại II, giàu đẹp, văn minh trước năm 2030