sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone

  – Chương trình đào tạo “Đổi mới sáng tạo để thực thi chiến lược mới” dành cho Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa Thiết bị Viễn thông MobiFone (TMC)

  – Dự án “Đánh giá hệ thống quản trị doanh nghiệp tại Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone (TMC) bằng phần mềm MSA”

  – Dự án “Xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Trung tâm Đo kiểm và Sửa chữa thiết bị viễn thông Mobifone (TMC) bằng phương pháp Đồng hợp Malik®”

  Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings

  Dự án “Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings bằng phương pháp Đồng hợp Malik®”

  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ba Thành

  Dự án “Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ba Thành”

  Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông

  – Dự án “Xây dựng giải pháp triển khai chiến lược cho Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông bằng phương pháp Đồng hợp Malik®”

  – Chương trình đào tạo chuyển giao giải pháp tư vấn cho Công ty Cổ phần Công Nông Nghiệp Tiến Nông

  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX)

  Dự án “Xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045”

  Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển toàn diện cùng các chiến lược hợp phần tương ứng nhằm thực hiện mục tiêu dài hạn của Petrolimex, đó là trở thành một tập đoàn năng lượng hàng đầu của Việt Nam, vươn ra tầm quốc tế.

  Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai (LAFCO)

  Dự án “Sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai (LAFCO)”

  Cải tiến (xây dựng lại) mô hình tổ chức của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai (LAFCO) phù hợp với quy mô và kỳ vọng phát triển của Công ty trong tương lai.

  Tổng công ty Trực thăng Việt Nam

  Dự án “Xây dựng chiến lược phát triển Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam (VNH) giai đoạn 2017 – 2025”

  Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC

  – Dự án “Thực hiện đánh giá nền tảng phát triển Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC”

  – Dự án “Xây dựng chiến lược phát triển Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC bằng phương pháp Đồng hợp Malik®”

  Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh

  – Dự án “Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Khu Du lịch sinh thái Thung Nham đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030”

  – Chương trình đào tạo “Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp” dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh

  – Chương trình đào tạo, huấn luyện quy trình thao tác chuẩn SOP cho bộ phận Bếp, Buồng và Nhà hàng tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh