sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ba Thành

  Dự án “Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Ba Thành”

  Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông

  Dự án “Xây dựng giải pháp triển khai chiến lược cho Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông” bằng phương pháp Đồng hợp Malik

  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX)

  Dự án “Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045”

  Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển toàn diện cùng các chiến lược hợp phần tương ứng nhằm thực hiện mục tiêu dài hạn của Petrolimex, đó là trở thành một tập đoàn năng lượng hàng đầu của Việt Nam, vươn ra tầm quốc tế.

  Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai (LAFCO)

  Dự án “Sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai (LAFCO)”

  Cải tiến (xây dựng lại) mô hình tổ chức của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai (LAFCO) phù hợp với quy mô và kỳ vọng phát triển của Công ty trong tương lai.

  Tổng công ty Trực thăng Việt Nam

  Xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2017 – 2025

  Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC

  – Dự án “Thực hiện đánh giá nền tảng phát triển Tập đoàn”

  – Dự án “Xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn GDC với mục tiêu đạt doanh thu 5.000 tỷ và loạt vào top 10 nhà thầu chuyên nghiệp tại Việt Nam vào năm 2025” bằng phương pháp Đồng hợp Malik

  Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh

  – Dự án “Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Khu Du lịch sinh thái Thung Nham đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030”

  – Dự án “Đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty”; “Đào tạo kỹ năng làm việc hiệu quả cho cán bộ, nhân viên Công ty”

  – Dự án “Xây dựng & đào tạo chuyển giao quy trình thao tác chuẩn (SOP) dành cho bộ phận Bếp, Buồng và Nhà hàng của Công ty”

  Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay (VAECO)

  Dự án “Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay (VAECO), thuộc Vietnam Airlines”

   

  Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (MHDI)

  – Dự án “Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (MHDI)”

  – Dự án “Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tổng công ty”

  – Dự án “Xây dựng quy trình quản trị nội bộ”