sleader
 • Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông

  Dự án “Xây dựng giải pháp triển khai chiến lược cho Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông” bằng phương pháp Đồng hợp Malik

  Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX)

  Dự án “Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giai đoạn 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2045”

  Tư vấn xây dựng chiến lược phát triển toàn diện cùng các chiến lược hợp phần tương ứng nhằm thực hiện mục tiêu dài hạn của Petrolimex, đó là trở thành một tập đoàn năng lượng hàng đầu của Việt Nam, vươn ra tầm quốc tế.

  Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai (LAFCO)

  Dự án sắp xếp lại bộ máy tổ chức của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai (LAFCO)

  Cải tiến (xây dựng lại) mô hình tổ chức của Công ty Cổ phần Phân lân nung chảy Lào Cai (LAFCO) phù hợp với quy mô và kỳ vọng phát triển của Công ty trong tương lai.

  Tổng công ty Trực thăng Việt Nam

  • Xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty giai đoạn 2017 – 2025

  Công ty Cổ phần Tập đoàn GDC

  • Thực hiện đánh giá nền tảng phát triển Tập đoàn

  • Tổ chức Hội nghị chiến lược theo phương pháp Đồng hợp của Viện Malik, Thụy Sỹ

  • Xây dựng chiến lược phát triển Tập đoàn GDC với mục tiêu đạt doanh thu 5.000 tỷ và loạt vào top 10 nhà thầu chuyên nghiệp tại Việt Nam vào năm 2025

  • Tái cơ cấu tổ chức Tập đoàn GDC theo chiến lược

  • Đánh giá việc triển khai chiến lược

  Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Doanh Sinh

  • Xây dựng chiến lược phát triển Công ty

  • Đào tạo Chuyển giao chiến lược cho toàn thể cán bộ nhân viên Công ty

  • Đào tạo nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty

  • Đào tạo kỹ năng làm việc hiệu quả cho cán bộ, nhân viên Công ty

  • Xây dựng & đào tạo chuyển giao quy trình thao tác chuẩn (SOP) dành cho bộ phận Bếp, Buồng và Nhà hàng của Công ty

  • Xây dựng & triển khai kế hoạch kinh doanh

  • Tuyển dụng nhân sự

  Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay (VAECO)

  Công ty TNHH MTV Kỹ thuật máy bay (VAECO) là một thành viên của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (Vietnam Airlines) hiện đang cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu cho toàn bộ các đội bay của Vietnam Airlines và hơn 80 hãng hàng không dân dụng quốc tế khác.

  Một số đánh giá từ Sleader:

  • Rà soát, tư vấn nâng cao công tác kế toán quản trị và phương pháp xây dựng định mức, tính giá thành sản phẩm của VAECO.

  • Rà soát lại, đánh giá lại hiện trạng hệ thống Kế toán quản trị ở công ty

  • Thiết kế lại hệ thống kế toán quản trị đảm bảo quản trị được các lĩnh vực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị

  • Xây dựng phương pháp tính giá thành phản ánh đúng cho từng sản phẩm/dịch vụ công ty sản xuất ra. Xây dựng cách thức ghi chép và tiêu thức phân bổ phù hợp.

  • Thiết kế hệ thống Báo cáo quản trị phục vụ cho việc ra quyết định của Ban lãnh đạo

  • Xây dựng quy trình, quy định nội bộ về Kế toán quản trị

  • Tư vấn phương pháp xây dựng kế hoạch kinh doanh năm và phương pháp kiểm soát thực hiện ngân sách

  • Xây dựng tiêu chí đánh giá KPIs về chi phí cho các bộ phận sản xuất để tối ưu hóa giá thành sản phẩm.

  • Xây dựng phương pháp phân tích và đánh giá tính hiệu quả của các dự án đầu tư

  Tin liên quan:

  >>Sự kiện “ Văn hóa Đông – Tây trong phát triển doanh nghiệp”

  >>Viện Sleader bàn giao văn bản Chiến lược phát triển cho Tập đoàn GDC

  >>Khởi động dự án nâng cao công tác Kế toán Quản trị tại Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay (VAECO)

  Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Bộ Quốc phòng (MHDI)

  • Xây dựng chiến lược phát triển Tổng công ty

  • Đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ lãnh đạo, quản lý của Tổng công ty

  • Xây dựng quy trình quản trị nội bộ

  • Giám sát, đánh giá việc thực thi chiến lược

  Công ty Cổ phần Ngân Sơn

  • Xây dựng chiến lược ổn định và phát triển Công ty giai đoạn 2017 – 2021 tầm nhìn 2030

  • Tái cơ cấu tổ chức Công ty theo chiến lược

  • Đào tạo chuyển giao chiến lược cho toàn thể cán bộ, nhân viên của Công ty

  • Áp dụng công cụ cải tiến năng suất, chất lượng tại 02 phân xưởng sản xuất thuộc Công ty