Đồng hành cùng khách hàng tạo kết quả vượt trội

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Đồng hành cùng khách hàng tạo kết quả vượt trội

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Với triết lý “đồng hành cùng khách hàng”, Sleader không chỉ dừng lại ở việc đề xuất giải pháp, mà còn cam kết đồng hành cùng các đối tác/doanh nghiệp triển khai các giải pháp tư vấn thông qua các hoạt động như:  đào tạo chuyển giao, giám sát, kiểm tra, đánh giá để đảm bảo quá trình thực thi đạt được các kết quả rõ ràng và vượt trội.