Doanh nhân Trần Trọng Vinh chia sẻ cảm nhận về cuốn sách \”Giải mã Chiến lược Đông Tây\”

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Doanh nhân Trần Trọng Vinh chia sẻ cảm nhận về cuốn sách \”Giải mã Chiến lược Đông Tây\”

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin