Bạn đang quản trị chiến lược hay chỉ quản trị tác nghiệp?

Nếu nghiên cứu lịch sử các cuộc khủng hoảng kinh tế trong 30 năm trở lại đây, nhiều người nảy ra nghi vấn: Tại sao các doanh nghiệp dường như đang phát triển mạnh lại đột ngột vướng vào những rắc rối lớn, thậm chí tụt dốc và đứng bên bờ vực phá sản? Trong …

Bạn đang quản trị chiến lược hay chỉ quản trị tác nghiệp? Read More »