Báo cáo Giai đoạn 1 dự án Xây dựng phương pháp tính giá thành cho VAECO

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Báo cáo Giai đoạn 1 dự án Xây dựng phương pháp tính giá thành cho VAECO

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Sáng ngày 10 tháng 11 năm 2021, buổi thảo luận về báo cáo giai đoạn 1 của Dự án xây dựng phương pháp tính giá thành giữa Viện Nghiên cứu Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) và Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Máy bay (VAECO) đã thành công tốt đẹp. Tham dự buổi thảo luận có ông Trần Quốc Hoài, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc Phạm Anh Tuấn, Phạm Minh Hiệp, Đào Thiện Phan cùng các lãnh đạo các đơn vị/trung tâm thuộc VAECO. Về phía Sleader, có bà Dương Thu, Viện trưởng, bà Đặng Hồng Thu, tư vấn trưởng cùng các chuyên gia của dự án.

Đội ngũ chuyên gia tư vấn Sleader và Ban Lãnh đạo của VAECO

Trước đó, vào tháng 3 năm 2021, Sleader và VAECO đã ký hợp đồng tư vấn “Rà soát, tư vấn phương pháp xây dựng định mức, tính giá thành sản phẩm”. Dự án được thiết kế gồm 3 giai đoạn, trong đó Giai đoạn 1 tập trung giải quyết bài toán tính giá thành. Đây là nền tảng cốt lõi trong công tác kế toán quản trị.

Trên tinh thần “làm cùng”, buổi thảo luận đã diễn ra sôi nổi với sự tham gia đóng góp ý kiến của Ban lãnh đạo và các thành viên VAECO tham dự hội thảo. Cuối hội thảo, hai bên đã đi đến thống nhất các nội dung trong báo cáo. Phương pháp tính giá thành do Sleader đề xuất dựa trên lý thuyết về kế toán quản trị hiện đại được áp dụng vào thực tiễn của VAECO.

Hai bên tiếp tục thảo luận kế hoạch triển khai Giai đoạn 2 với các hoạt động chính, bao gồm: xây dựng giá thành định mức làm cơ sở quản trị và phối hợp với sản xuất để tối ưu hoá quá trình sản xuất giúp tiết kiệm chi phí và giảm giá thành sản phẩm; tư vấn phương pháp xây dựng kế hoạch kinh doanh năm và kiếm soát thực hiện ngân sách; nâng cấp hệ thống báo cáo quản trị.

Chuyên gia Sleader và Ban lãnh đạo VAECO đang tiến hành thảo luận về Báo cáo Phương pháp tính giá thành

Sự thành công trong việc xác định phương pháp tính giá thành cho VAECO là thành quả kết hợp giữa sự nỗ lực không ngừng của nhóm tư vấn với kinh nghiệm và năng lực vượt trội, cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của các thành viên thuộc các ban, trung tâm, chi nhánh của VAECO. Dự án hiện vẫn đang đi đúng tiến độ, và dự kiến sẽ tiến hành Giai đoạn 2 vào cuối tháng 11/2021.

Tin bài và ảnh: Nguyễn Ngọc Hải Anh (Sleader)