[Truyền hình] VTV1 – Tái cơ cấu doanh nghiệp thời kỳ hậu COVID-19 như thế nào

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

[Truyền hình] VTV1 – Tái cơ cấu doanh nghiệp thời kỳ hậu COVID-19 như thế nào

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Từ khóa

Tác giả

Chia sẻ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin