sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Quản lý hiệu quả theo tư duy quản trị hiện đại

  Một nhà quản lý thành công, trước hết phải là nhà quản lý hiệu quả. Nhưng như thế nào là “hiệu quả” và làm sao để “hiệu quả” thì mỗi cơ quan, thậm chí là mỗi người lại có cách nhìn nhận khác nhau

  Thay đổi văn hoá để thực thi chiến lược thành công

  Tại sao nhiều doanh nghiệp xây dựng chiến lược rất hay nhưng thực thi lại thất bại?

  Paul Doumer, Toàn quyền Đông Dương – Nhà kiến thiết và quản trị hiệu quả

  Cuốn sách “ Paul Doumer, Toàn quyền Đông Dương, Bàn đạp thuộc địa”của tác giả Amaury Lorin đã làm sáng tỏ vai trò lịch sử của một cá nhân, đó chính là Paul Doumer, người đứng đầu bộ máy cai trị ở Đông Dương, giai đoạn 1897-1902

  Phân bổ và sử dụng nguồn lực chiến lược

  Để phân bổ và sử dụng nguồn lực chiến lược đúng đắn, các nhà lãnh đạo phải có tầm nhìn sáng suốt về ưu tiên và đánh đổi, đồng thời phải đủ bản lĩnh để vượt qua “cái tôi” cá nhân trong việc sử dụng nhân tài

  Tâm điểm của chiến lược phải là sự khác biệt

  Khác biệt là tâm điểm của chiến lược

  Trong kinh doanh chiến lược chính là cách thức vượt trội so với các đối thủ trên các yếu tố khác nhau như công nghệ, sản phẩm, marketing, giá, nguồn lực

  Mục tiêu chiến lược và Mục tiêu tài chính

  Có thể khẳng định một điều chắc chắn, đó là mục tiêu chiến lược đúng là mục tiêu đem lại kết quả tài chính tốt nhất, bởi vì một khi doanh nghiệp đạt được tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI) cao chính là đã thể hiện được lợi thế cạnh tranh hay nói cách khác là sẽ đạt được mục tiêu chiến lược

  Quản lý doanh nghiệp trong thời kỳ Corona: “Không nhà quản lý nào có thể ngủ yên giấc”

  Chuyên gia về quản lý giải thích tại sao nhiều nhà quản lý đã không chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng này và những gì mà họ có thể học được từ các kiểm soát viên không lưu và các phi công

  Từ tầm nhìn đến chiến lược và chính sách

  Các chuyên gia của Viện Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER) cung cấp một góc nhìn thực tiễn về việc kết nối giữa tầm nhìn với chiến lược, giữa chiến lược với chính sách. Mối liên kết này là chuỗi quyết định nhất quán và cũng là thách thức to lớn đối với các nhà lãnh đạo.