sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Cuộc Đại chuyển đổi – sự thay đổi sâu sắc nhờ đổi mới (Nguồn: Fredmund Malik, Quản lý hiệu quả trong một thế giới Đại chuyển đổi, NXB Thanh Niên, 2017)

  Phương pháp Đồng hợp – Giải pháp đột phá cho doanh nghiệp, tổ chức

  Tên gọi Đồng hợp (Syntegration®) bắt nguồn từ việc kết hợp của cụm từ Đồng bộ (Synergy) và Tích hợp (Integration). Đó là sự Đồng bộ và tích Hợp về trí tuệ và năng lực cảm xúc của các lãnh đạo và nhân viên

  Văn hóa yêu thương trong quản trị kinh doanh

  Yêu thương không phải là điều xa xỉ mà là nền tảng của những mục đích, mục tiêu vĩ đại và bền vững nhất là trong kinh doanh

  Vai trò mới của HR trong thời kỳ biến động

  Bộ phận HR có vai trò như một “chiếc chìa khóa” quan trọng để mở ra thời kỳ đổi mới và phát triển cho doanh nghiệp

  Quản lý hiệu quả theo tư duy quản trị hiện đại

  Một nhà quản lý thành công, trước hết phải là nhà quản lý hiệu quả. Nhưng như thế nào là “hiệu quả” và làm sao để “hiệu quả” thì mỗi cơ quan, thậm chí là mỗi người lại có cách nhìn nhận khác nhau

  Thay đổi văn hoá để thực thi chiến lược thành công

  Tại sao nhiều doanh nghiệp xây dựng chiến lược rất hay nhưng thực thi lại thất bại?

  Paul Doumer, Toàn quyền Đông Dương – Nhà kiến thiết và quản trị hiệu quả

  Cuốn sách “ Paul Doumer, Toàn quyền Đông Dương, Bàn đạp thuộc địa”của tác giả Amaury Lorin đã làm sáng tỏ vai trò lịch sử của một cá nhân, đó chính là Paul Doumer, người đứng đầu bộ máy cai trị ở Đông Dương, giai đoạn 1897-1902

  Phân bổ và sử dụng nguồn lực chiến lược

  Để phân bổ và sử dụng nguồn lực chiến lược đúng đắn, các nhà lãnh đạo phải có tầm nhìn sáng suốt về ưu tiên và đánh đổi, đồng thời phải đủ bản lĩnh để vượt qua “cái tôi” cá nhân trong việc sử dụng nhân tài

  Tâm điểm của chiến lược phải là sự khác biệt

  Khác biệt là tâm điểm của chiến lược

  Trong kinh doanh chiến lược chính là cách thức vượt trội so với các đối thủ trên các yếu tố khác nhau như công nghệ, sản phẩm, marketing, giá, nguồn lực