sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Trải nghiệm của nhân viên quyết định sự sống còn của một thương hiệu

  Một chương trình phù hợp đi từ chiến lược tổng thể gồm con người, văn hóa, công nghệ và môi trường làm việc có thể tạo trải nghiệm tốt cho nhân viên chắc chắn sẽ tạo ra trải nghiệm khách hàng tốt và mang lại hiệu quả bằng con số. Những con số được bà […]

  Doanh nghiệp tư nhân Việt Nam vẫn quản trị ở mức yếu

  Dù phần lớn các doanh nghiệp tư nhân tại VN tự nhận có hệ thống quản trị doanh nghiệp tốt theo khảo sát của Grant Thornton, tuy nhiên trong thực tế doanh nghiệp Việt vẫn thua xa nhiều nước. Theo kết quả khảo sát được Grant Thornton đưa ra mới đây, phần lớn các doanh […]