sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Tại sao chiến lược lại ngày càng quan trọng?

  “Chiến lược có nghĩa là xây dựng tương lai, định hình nó, chứ không phải ứng phó với tương lai, vì tương lai là điều chúng ta không thể biết trước được.” Chiến lược là gì? Trong nền kinh tế thị trường, cụm từ “chiến lược” được sử dụng thường xuyên trong lĩnh vực kinh […]

  Sê-ri: Dẫn dắt sự thay đổi: Tại sao các nỗ lực đổi mới lại thất bại (kỳ 2)

  Các bài học từ những sai lầm mắc phải khi các công ty bắt tay thực hiện thay đổi! Kỳ 2_Năm sai lầm trong thực hiện thay đổi Kỳ 1_Ba sai lầm trong xây dựng nền tảng cho sự thay đổi | SLEADER Tóm tắt: Trong khuôn khổ của Sê-ri: Dẫn dắt sự thay đổi: […]

  Sê-ri Dẫn dắt sự thay đổi: Tại sao các nỗ lực đổi mới lại thất bại?

  Các bài học từ những sai lầm mắc phải khi các công ty bắt tay thực hiện thay đổi! Kỳ 1_Ba sai lầm trong xây dựng nền tảng cho sự thay đổi Tóm tắt: Trong hơn 100 công ty đã và đang cố biến mình thành một đối thủ cạnh tranh đáng gờm hơn, chỉ […]

  Quản lý phải đi trước và dẫn dắt sự phát triển

  Có một sự thật mà hầu hết chúng ta không thích nhưng buộc phải chứng kiến, đó là quản lý đi sau sự phát triển, chính vì vậy sự phát triển đã và đang không đạt đến mục tiêu vượt trội

  Bạn đang lãnh đạo để vượt qua khủng hoảng hay chỉ quản lý để ứng phó?

  Bạn đang lãnh đạo để vượt qua khủng hoảng hay chỉ quản lý để ứng phó?

  Với đầy đủ sự phức hợp và biến động bất ngờ, khó đoán định, các cuộc khủng hoảng luôn đòi hỏi một năng lực lãnh đạo và kỹ năng quản lý hiệu quả của các giám đốc điều hành. Nhưng thực tế, các CEO thường có xu hướng tập trung nỗ lực vào quản lý hơn là lãnh đạo.

  Đi trong thế giới mơ hồ: Cần phải quản lý, quản trị và lãnh đạo tổ chức như thế nào?

  Cuốn sách “Đi trong thế giới mơ hồ” mô tả các cách thức định hướng, bao gồm các nguyên tắc tư duy và quy tắc hành động trong những điều kiện không chắc chắn và vô cùng phức hợp. Đây là những phương pháp cần thiết để tồn tại và phát triển trong môi trường VUCA – môi trường với 4 đặc trưng chính: Biến động (Volatility), Không chắc chắn (Uncertainty), Phức hợp (Complexity) và Mơ hồ (Ambiguity).

  Chiến lược ra mắt sản phẩm mới dựa trên vòng đời sản phẩm

  Chiến lược ra mắt sản phẩm mới dựa trên vòng đời sản phẩm

  Bài viết này sẽ đề cập đến các yếu tố quyết định thành công trong một chiến lược ra mắt sản phẩm mới, cùng với đó là đưa ra các phân tích về chiến lược tối ưu trong từng giai đoạn ra mắt sản phẩm

  Những nguyên tắc vàng trong quản lý

  Theo GS. Fredmund Malik, nhà sáng lập Tập đoàn Malik, Thụy Sỹ, cốt lõi của việc quản lý có thể được gói gọn lại trong cụm từ “Quản lý đúng và tốt”…