sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Quản lý phải đi trước và dẫn dắt sự phát triển

  Có một sự thật mà hầu hết chúng ta không thích nhưng buộc phải chứng kiến, đó là quản lý đi sau sự phát triển, chính vì vậy sự phát triển đã và đang không đạt đến mục tiêu vượt trội

  Bạn đang lãnh đạo để vượt qua khủng hoảng hay chỉ quản lý để ứng phó?

  Bạn đang lãnh đạo để vượt qua khủng hoảng hay chỉ quản lý để ứng phó?

  Với đầy đủ sự phức hợp và biến động bất ngờ, khó đoán định, các cuộc khủng hoảng luôn đòi hỏi một năng lực lãnh đạo và kỹ năng quản lý hiệu quả của các giám đốc điều hành. Nhưng thực tế, các CEO thường có xu hướng tập trung nỗ lực vào quản lý hơn là lãnh đạo.

  Đi trong thế giới mơ hồ: Cần phải quản lý, quản trị và lãnh đạo tổ chức như thế nào?

  Cuốn sách “Đi trong thế giới mơ hồ” mô tả các cách thức định hướng, bao gồm các nguyên tắc tư duy và quy tắc hành động trong những điều kiện không chắc chắn và vô cùng phức hợp. Đây là những phương pháp cần thiết để tồn tại và phát triển trong môi trường VUCA – môi trường với 4 đặc trưng chính: Biến động (Volatility), Không chắc chắn (Uncertainty), Phức hợp (Complexity) và Mơ hồ (Ambiguity).

  Chiến lược ra mắt sản phẩm mới dựa trên vòng đời sản phẩm

  Chiến lược ra mắt sản phẩm mới dựa trên vòng đời sản phẩm

  Bài viết này sẽ đề cập đến các yếu tố quyết định thành công trong một chiến lược ra mắt sản phẩm mới, cùng với đó là đưa ra các phân tích về chiến lược tối ưu trong từng giai đoạn ra mắt sản phẩm

  Những nguyên tắc vàng trong quản lý

  Theo GS. Fredmund Malik, nhà sáng lập Tập đoàn Malik, Thụy Sỹ, cốt lõi của việc quản lý có thể được gói gọn lại trong cụm từ “Quản lý đúng và tốt”…

  Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp bằng tư duy hệ thống

  Một hệ thống quản trị bài bản có thể được áp dụng vào nhiều mô hình cũng như quy mô kinh doanh, là khung sườn để doanh nghiệp phát triển dù đang ở trong bất cứ giai đoạn nào

  Làm gì để giao tiếp trong quản lý trở nên “siêu” hiệu quả?

  Tầm quan trọng của giao tiếp trong quản lý Hoạt động quản lý không thể thực hiện được nếu thiếu giao tiếp, tương tự như lưu thông sẽ khó có thể tiến hành khi thiếu phương tiện tiền tệ. Giao tiếp được coi là một trong những công cụ quan trọng để nhà quản lý […]

  Làm gì để tập hợp trí tuệ tập thể?

  Đồng hợp giúp tối ưu hóa số lượng kết nối, trao đổi cho một số lượng lớn người tham gia, cho phép số đông có thể dễ dàng chia sẻ thông tin để xử lý nhiều chủ đề đan xen, nhờ đó khai thác tối đa trí tuệ tập thể.