sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Viện Malik, Thụy Sỹ

  Viện Malik, Thụy Sỹ do GS. Fredmund Malik, chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực quản lý hệ thống và điều khiển học, quản trị và lãnh đạo, sáng lập vào năm 1984. Ông là nhà tư tưởng của lý thuyết về “Cuộc Đại Chuyển đổi thế kỷ 21”, là tác giả của […]

  Viện Năng suất Việt Nam (VNPI)

  Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) thành lập năm 1997 với vai trò là cơ quan năng suất quốc gia và là cơ quan thực hiện các chương trình, dự án của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) tại Việt Nam. Viện Năng suất Việt Nam hiện tại phối hợp với APO

  Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Joshin

  Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Joshin (tên viết tắt:Joshin) được thành lập bởi các chuyên gia từng làm việc trong các tập đoàn lớn của Nhật Bản như: Toyota, Honda, Toto và Panasonic. Joshin sở hữu đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm thực tế tại các doanh nghiệp lớn.

  Viện Phát triển Công nghệ Tài chính

  Là tổ chức khoa học và công nghệ thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ phục vụ quản lý tài chính và quản trị trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; các hoạt động liên quan đến chuyển giao công nghệ; các dịch vụ tư […]

  Công ty ARFQUANT

  Công ty ARFQUANT: Là công ty tư vấn được thành lập từ sự hợp tác của các chuyên gia đến từ châu Âu và Việt Nam trong các lĩnh vực Định giá bảo hiểm, Quản lý rủi ro và Tài chính doanh nghiệp. SLEADER phối hợp với Công ty ARFQUANT trong đào tạo kỹ năng […]