sleader
 • VIỆN NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO CHIẾN LƯỢC

 • info@sleader.vn

  Hotline: 024 3201 1519

  • Tiếng Việt
  • English
 • X

  Dịch vụ đào tạo

  Ứng dụng hệ thống quản lý Malik trong quản trị doanh nghiệp

  Tìm hiểu thêm

  Giám đốc hiệu quả (CEE)

  Tìm hiểu thêm

  Quản trị kinh doanh cao cấp

  Tìm hiểu thêm

  Quản trị bệnh viện hiện đại

  Tìm hiểu thêm

  Nhà quản lý hiệu quả (MEE)

  Tìm hiểu thêm

  Lãnh đạo chiến lược

  Tìm hiểu thêm

  Kỹ năng làm việc hiệu quả

  Tìm hiểu thêm

  QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐÀO TẠO