Featured

Latest

Mô hình tăng trưởng đúng với chiến lược 3 in1

Khủng hoảng kinh tế ngày càng có chu kỳ ngắn,...

Sai lầm chiến lược? Dữ liệu và con số tác nghiệp

Nói chung là sai lầm khi nói rằng: "Chúng ta...

Làm thế nào để xây dựng được một chiến lược tốt?

Chiến lược công ty luôn quan trọng, và việc xây...