• Foundations of Directorship

  Đánh giá Nền tảng Phát triển Doanh nghiệp

  Giới thiệu:

  Trong những năm gần đây, số lượng doanh nghiệp thành lập mới ở nước ta đã tăng mạnh. Mặc dù rất năng động, nhưng nhiều doanh nghiệp vẫn thiếu nền tảng vững chắc, đó là nguyên nhân chính khiến các doanh nghiệp không có được sự bứt phá cần thiết. Muốn xây dựng các tòa nhà cao tầng, cần phải có nền móng vững chãi. Doanh nghiệp cũng như vậy, muốn phát triển lên một tầm cao mới, cần phải tạo dựng được nền tảng vững chắc.

  Nhận diện đúng các yếu tố tạo nên nền tảng phát triển sẽ giúp các doanh nghiệp có những hành động phù hợp nhằm xây dựng lợi thế cạnh tranh. Đánh giá nền tảng phát triển giúp các nhà lãnh đạo có một góc nhìn toàn diện và đầy đủ về thực trạng doanh nghiệp, từ đó đưa ra phương án tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, phân bổ lại nguồn lực một cách hợp lý, tạo đà phát triển vượt bậc và thành công bền vững.

  Quy trình thực hiện:

  Quy trình Đánh giá nền tảng phát triển doanh nghiệp gồm 6 bước:

  Bước 1: Thiết kế bảng khảo sát câu hỏi phỏng vấn;

  Bước 2: Thực hiện phỏng vấn, khảo sát;

  Bước 3: Phân tích, xử lý số liệu;

  Bước 4: Báo cáo tổng hợp;

  Bước 5: Tổ chức tọa đàm lấy ý kiến;

  Bước 6: Hoàn thiện Báo cáo đánh giá nền tảng phát triển doanh nghiệp

  Doanh nghiệp được gì khi đánh giá nền tảng phát triển?

  • Đưa ra cái nhìn toàn cảnh về thực trạng doanh nghiệp hiện tại
  • Phương pháp tiếp cận mới giúp cho doanh nghiệp có những thay đổi cần thiết trong quản trị doanh nghiệp
  • Xây dựng nền móng vững chắc là động lực giúp chủ doanh nghiệp tự tin đổi mới sáng tạo

  Nội dung đánh giá:

  Nền tảng phát triển doanh nghiệp được đánh giá bởi “tứ trụ”:

  • Chiến lược phát triển
  • Nguồn lực cốt lõi
  • Tinh thần doanh nghiệp
  • Thiết chế quản trị

  Đơn vị thực hiện:

  Dự án Đánh giá nền tảng phát triển doanh nghiệp do các Chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm của Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER) thực hiện.

  Thời gian thực hiện: 45 ngày

  Liên hệ:

  Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

  Địa chỉ: Phòng 1601, Tòa nhà N01T3, Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

  Hotline:     024 32011519

  Email:    info@sleader.vn

  Website: www.sleader.vn

 • Foundations of Directorship

  Nền tảng phát triển Doanh nghiệp

  Để tồn tại doanh nghiệp phải có khách hàng và lợi nhuận nhưng để phát triển được thì cần có các yếu tố nền tảng và lợi thế cạnh tranh bền vững.

  Các yếu tố nền tảng hợp thành tứ trụ của doanh nghiệp, bao gồm:

  • Chiến lược phát triển;
  • Nguồn lực phát triển
  • Tinh thần doanh nghiệp
  • Quản trị doanh nghiệp.

   

  Các nội dung tư vấn, bao gồm:

  • Đánh giá mức độ phát triển doanh nghiệp
  • Đề xuất các dự án và chương trình xây dựng nền tảng phát triển doanh nghiệp.

 • Foundations of Directorship

  Nền tảng phát triển Tổ chức

  Để phát triển lâu dài, các tổ chức phải bắt đầu bằng việc xây dựng nền tảng vững chắc.

  Nền tảng cốt lõi của một tổ chức bao gồm:

  • Định hướng phát triển
  • Nguồn lực cốt lõi
  • Ý chí của lãnh đạo
  • Thể chế quản lý

   

  Nội dung tư vấn bao gồm:

  • Đánh giá mức độ phát triển của tổ chức
  • Đề xuất các dự án và chương trình xây dựng nền tảng phát triển tổ chức.

 • Foundations of Directorship

  Nền tảng phát triển Địa phương/Lãnh thổ

  Các địa phương phải tạo dựng một nền tảng vững chắc cho sự phát triển thì mới tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

  Các yếu tố nền tảng bao gồm:

  • Chiến lược phát triển kinh tế xã hội địa phương
  • Hạ tầng và nguồn nhân lực
  • Quyết tâm và cam kết của lãnh đạo
  • Quản trị địa phương.

   

  Các nội dung tư vấn bao gồm:

  • Đánh giá mức độ bao phủ các yếu tố nền tảng phát triển của địa phương
  • Đề xuất các chương trình và dự án để xây dựng nền tảng phát triển của địa phương.

;

Liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn cho tổ chức của bạn