• Foundations of Directorship

  Chiến lược quản trị nhân tài

  Nhân tài là “nguyên khí” của doanh nghiệp. Sản phẩm của gói tư vấn này này là một bản thiết kế cho hệ sinh thái nhân tài.

  Các phần việc chính của gói tư vấn bao gồm:

  • Đánh giá hiện trạng môi trường quản trị nhân lực của doanh nghiệp
  • Đề xuất chiến lược nhân tài để đảm bảo thực hiện thành công chiến lược và mục tiêu sản xuất kinh doanh
  • Đưa ra các chính sách để thu hút, chiêu mộ, sử dụng và phát triển nhân tài

 • Foundations of Directorship

  Tập hợp năng lực cốt lõi

  Khung năng lực là nền tảng để phát triển năng lực cá nhân cho các nhóm nhân lực cốt lõi lâu dài và có hệ thống.

  Các phần việc chính của gói tư vấn này bao gồm:

  • Xác định khung năng lực cốt lõi, lãnh đạo-quản lý, chuyên môn.
  • Mô tả chi tiết các cấp độ năng lực (từ điển năng lực).
  • Thiết kế phương pháp đánh giá năng lực và mô hình phát triển năng lực.

 • Foundations of Directorship

  Xây dựng thương hiệu nhà tuyển dụng

  Cuộc chiến nhân tài (talent war) đã và đang diễn ra mạnh mẽ trong một vài ngành như Tài chính-Ngân hàng và Công nghệ thông tin và đang lan rộng ra các ngành khác. Các doanh nghiệp ngày càng phải cạnh tranh quyết liệt để có được nhân sự giỏi. Các doanh nghiệp không có Thương hiệu nhà tuyển dụng ngày càng yếu thế trong những nỗ lực chiêu mộ nhân lực.

  Các phần việc chính của gói tư vấn này bao gồm:

  • Đánh giá hiện trạng thương hiệu.
  • Nghiên cứu thị trường nhân lực mục tiêu.
  • Định vị thương hiệu và xây dựng chương trình phát triển thương hiệu.

 • Foundations of Directorship

  Hệ thống đánh giá thành tích BCS/KPI

  Hệ thống quản trị thành tích hữu hiệu giúp doanh nghiệp khai triển các mục tiêu kinh doanh thành các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị, bộ phận và từng cá nhân người lao động. Cơ chế đãi ngộ gắn với thành tích, đóng góp của người lao động có tác dụng thúc đẩy nỗ lực của người lao động.

  Hai phần việc chính của gói tư vấn bao gồm:

  • Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích theo mô hình BSC/KPI.
  • Xây dựng hệ thống trả lương 3P và các cơ chế đãi ngộ khác.

 • Foundations of Directorship

  Xây dựng chương trình phát triển nhân sự chủ chốt

  Quản trị nhân lực chủ chốt tập trung vào các vị trí chủ chốt có tính sống còn của doanh nghiệp.

  Sản phẩm của gói tư vấn này là các chương trình như:

  • Phát triển và kế nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý.
  • Phát triển lực lượng cán bộ trẻ.
  • Phát triển đội ngũ cán bộ chuyên môn trình độ cao.

;

Liên hệ với chúng tôi để chúng tôi có thể tư vấn cho tổ chức của bạn