RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ

 

 

 

Các tác giả:  PGS.TS. Hoàng Văn Hải (Chủ biên)
                     PGS.TS. Nguyễn Ngọc Thắng
                     TS. Nguyễn Viết Lộc

Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

_____________________________________________________________

  Quyết định quản trị có vai trò rất quan trọng đối với sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp hoặc lớn hơn là của quốc gia. Dù làm ở vị trí nào và trong lĩnh vực gì, mỗi một nhà quản trị phải thường xuyên ra quyết định và chịu trách nhiệm về các quyết định đã lựa chọn. Hơn thế nữa, trong bối cảnh môi trường ngày càng bất định, cạnh tranh ngày càng gay gắt, các nhà quản trị còn phải có năng lực quyết đoán và ra quyết định nhanh chóng.

Cuốn sách “ Ra quyết định quản trị” cung cấp cho người đọc các nội dung khoa học cốt lõi của ra quyết định quản trị, trong đó nhấn mạnh cách vận dụng khoa học ra quyết định quản trị vào thực tiễn, đặc biệt là trong môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Đồng thời cũng trang bị cho người đọc các kỹ năng phát hiện vấn đề, tìm kiếm nguyên nhân, đề xuất các phương án và lựa chọn quyết định một cách khoa học, sáng tạo và hiệu quả giúp doanh nghiệp cạnh tranh và phát triển bền vững.

 

Giá: 119.000 VNĐ

LIÊN HỆ MUA SÁCH