MARKETING DỊCH VỤ CÔNG

 

 

 

Tác giả:  PGS.TS. Vũ Trí Dũng

Nhà xuất bản: Bộ Giáo dục và Đào tạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

__________________________________________________________

   

   Marketing là một môn khoa học mà việc ứng dụng nó ngày càng trở nên cần thiết và phổ biến trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh. Theo đà phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, ngày càng có nhiều tổ chức phi lợi nhuận nghiên cứu và tìm cách vận dụng tư duy, quy trình và các kỹ thuật marketing trong quá trình thực hiện và quản lý các hoạt động chức năng.

   Trong bối cảnh đó, những nghiên cứu ban đầu về marketing của các tổ chức công hướng tới việc làm rõ một số đặc trưng cơ bản của marketing dịch vụ công cũng như quá trình vận dụng marketing trong một lĩnh vực khác xa với lĩnh vực sản xuất – kinh doanh.

   Cuốn sách “Marketing dịch vụ công” cung cấp những tài liệu tham khảo về marketing áp dụng cho các tổ chức công. Nó được dành trước hết cho các sinh viên của chuyên ngành marketing và chuyên ngành kinh tế và quản lý công. Cuốn sách có tác dụng nhất định cho những người tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình cung cấp dịch vụ công cho công chúng/ khách hàng, đặc biệt trong bối cảnh Chính phủ Việt Nam quyết tâm đẩy mạnh việc thực hiện cải cách nền hành chính quốc gia hiện nay.

 

Giá: 85.000 VNĐ

LIÊN HỆ MUA SÁCH