LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

 

 

 

 

     Tác giả: PGS.TS. Lê Quân
     Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

___________________________________________________________

 

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, gần ba thập kỷ qua, lãnh đạo doanh nghiệp đã trở thành một “nghề”, thậm chí là một nghề khá “hot”. Lãnh đạo doanh nghiệp bên cạnh việc xây dựng một hệ thống quản trị đẳng cấp còn cần phải đảm bảo được chiến lược khác biệt hóa của doanh nghiệp mình, cũng như có chiến thuật rõ ràng khi tham gia sân chơi toàn cầu. Doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn một khoảng cách rất lớn với khu vực và thế giới.

Cuốn sách “LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP VIỆT NAM” là sự kết hợp các chuẩn mực quốc tế, kinh nghiệm của nước ngoài trên khắp các châu lục và quản trị thực tiễn tại Việt Nam. Cuốn sách như một cẩm nang tổng hợp, toàn diện, đúc kết những kiến thức về lãnh đạo từ cơ bản đến nâng cao, từ tổng quan đến chuyên sâu và có tính thực tiễn rất cao.

 

Giá: 159.000 VNĐ

LIÊN HỆ MUA SÁCH