KHUNG NĂNG LỰC NHÀ QUẢN LÝ CẤP TRUNG
                       Trong Doanh nghiệp khu vực Kinh tế tư nhân Việt Nam

 

 

 

 

 

       Tác giả: TS. Đỗ Vũ Phương Anh
       Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

_________________________________________________________________________

    Thách thức lớn nhất đối với các doanh nghiệp là thu hút và phát triển nguồn nhân lực thích hợp với doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp kinh tế tư nhân còn yếu ở tính hệ thống trong công tác quản trị nhân sự, đặc biệt là quản trị nhân sự cấp trung. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc thực thi chiến lược của lãnh đạo và mục tiêu của doanh nghiệp. Đánh giá được năng lực của nhà quản lý cấp trung là chìa khóa xây dựng đội ngũ cán bộ cấp trung chất lượng, phù hợp với doanh nghiệp khu vực tư nhân Việt Nam.

   Cuốn sách “Khung năng lực nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam” là cuốn sách có giá trị lớn khi tác giả kết hợp các lý thuyết tiên tiến về quản trị nhân lực và kinh nghiệm phong phú của chính mình trên cương vị lãnh đạo cấp cao của một tập đoàn tư nhân hàng đầu Việt Nam. Cuốn sách giúp các doanh nghiệp Việt tiếp cận khung năng lực nhà quản lý cấp trung trên cả phương diện chiến lược và tác nghiệp.

 

Giá: 258.000 VNĐ

LIÊN HỆ MUA SÁCH