DỊCH VỤ VIỆT NAM 2020
Hướng tới Chất lượng, Hiệu quả và Hiện đại.

 

 

 

Các tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn (Chủ biên)
                    TS. Nguyễn Mạnh Hùng
Nhà xuất bản: Đại học Quốc gia Hà Nội

____________________________________________________


“Dịch vụ Việt Nam 2020: Hướng tới chất lượng, hiệu quả và hiện đại” là một trong số ít cuốn sách hiện nay ở Việt Nam nghiên cứu về vấn đề phát triển ngành dịch vụ trong nước và quốc tế trên cả hai khía cạnh lý luận và thực tiễn.

Với việc cung cấp một bức tranh toàn cảnh về ngành dịch vụ nói chung và một số phân ngành dịch vụ nói riêng ở Việt Nam cũng như các phân tích, đánh giá, nhận định có căn cứ khoa học. Cuốn sách góp phần làm thay đổi tư duy và nhận thức của người đọc về dịch vụ và phát triển ngành dịch vụ của nước ta trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi và hội nhập mạnh mẽ. Ngoài ra, cuốn sách còn góp phần giúp các doanh nghiệp dịch vụ có được một tầm nhìn dài hạn, thấy được những cơ hội và thách thức đối với bản thân doanh nghiệp.

 

Giá: 119.000 VNĐ

LIÊN HỆ MUA SÁCH