Chia Sẻ

Thời lượng: 3 ngày

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Khóa học Doanh nghiệp hoá điều hành trong kỷ nguyên 4.0

 

Thông điệp chương trình:

Năm 2018 được chính phủ kỳ vọng là năm đánh dấu sự chuyển mình của nền kinh tế đất nước cùng với việc đón đầu xu hướng công nghệ trong kỷ nguyên công nghệ 4.0. Biến cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trở thành bàn đạp đưa nền kinh tế Việt Nam đi lên, trong đó 2 nhân tố chính tạo ra sự chuyển biến này chính là các doanh nghiệp vừa và nhỏ và Bộ máy lãnh đạo, điều hành về chính sách và kinh tế tại các huyện, các tỉnh trên cả nước.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang xoá nhoà khoảng cách giữa các quốc gia nhờ sự kết nối giữa người tiêu dung với nhà sản xuất và nhất là giữa cấp quản lý nhà nước với các doanh nghiệp và người dân.

Sự phát triển của công nghệ khiến cho hình ảnh của địa phương dễ dàng được tiếp cận, cùng với đó là những lợi thế và cơ hội mà mỗi địa phương không thể bỏ qua.

Hiện tại, nhiều quốc gia trên thế giới, marketing địa phương đang rất phổ biến và mang lại hiệu quả rất ấn tượng. Các cấp lãnh đạo tại địa phương với tư duy hiện đại và cái nhìn đa chiều, bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của thời đại sẽ là nội lực mạnh mẽ giúp kinh tế địa phương đi lên, tạo môi trường thuận lợi chắp cánh giúp các doanh nghiệp địa phương phát triển vượt trội.

Viện nghiên cứu phát triển lãnh đạo chiến lược SLEADER với những chuyên gia đầu ngành trong việc nghiên cứu, hoạch định chiến lược mang tới Chương trình đào tạo “Xu hướng doanh nghiệp hoá điều hành trong kỷ nguyên 4.0” cùng với mong muốn mỗi cơ quan quản lý là một nhân tố quyết định cho sự phát triển kinh tế của địa phương, dẫn đường và đồng hành cùng doanh nghiệp đón đầu xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0 mà chính phủ đang hướng tới.

Mục tiêu khóa học:

Chương trình đào tạo cung cấp:

 • Kiến thức chuyên sâu về xây dựng tầm nhìn và lựa chọn chiến lược phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương trong kỷ nguyên 4.0.
 • Phương pháp tiếp cận mới trong quảng bá hình ảnh địa phương nhằm thu hút các nguồn lực để triển khai chiến lược và các dự án.
 • Kỹ năng điều hành công việc một cách hiệu quả

Đối tượng tham gia:

Cán bộ lãnh đạo thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp Xã, Phường, Thị trấn.

Giảng viên:

Là các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn, có kiến thức chuyên sâu về lãnh đạo , quản lý và phát triển địa phương, hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế lớn, các trường đại học hàng đầu của Việt Nam.

Nội dung chương trình:

STT Chuyên đề Nội dung Thời lượng
 

 

1

 

 

Tư duy chiến lược để phát triển kinh tế xã hội trong kỷ nguyên 4.0

 • Chiến lược và sự thành công bền vững.
 • Xây dựng tầm nhìn và mục tiêu thiết thực trong kỷ nguyên 4.0
 • Lựa chọn chiến lược phù hợp.
 • Các kinh nghiệm thực tiễn
01 ngày
 

2

 

Marketing địa phương

 • Marketing địa phương – tiếp cận mới trong khu vực công.
 • Các công cụ thực hiện marketing địa phương.
 • Kết hợp công – tư trong marketing địa phương.
 • Xây dựng chiến lược marketing địa phương.
01 ngày
3 Áp dụng tư duy doanh nghiệp hoá vào thực tiễn công việc – Xu thế hội nhập trong kỷ nguyên 4.0
 • Doanh nghiệp hóa – phương thức độc đáo để điều hành công việc.
 • Nội dung của phương thức doanh nghiệp hóa.
 • Cách thức vận dụng doanh nghiệp hóa vào thực tiễn công việc.
01 ngày

Tổng thời lượng khóa học

  03 ngày

 

Liên hệ:

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Địa chỉ:      Phòng 1102, Tòa nhà N02T1, Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hotline:      024 32011519

Email:        info@sleader.vn

Website:    www.sleader.vn