Chia Sẻ

Thời lượng:

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Khóa học Quản lý hiệu quả trong thế giới đại chuyển đổi

Giới thiệu khóa học

Thế giới đã trải qua bước chuyển mình đầy biến động sang thiên niên kỷ mới với sự phức hợp không ngừng gia tăng trên toàn cầu. Chúng ta không thể sử dụng cách suy nghĩ và cách tiếp cận thông thường như trước đây trong môi trường kinh doanh đầy biến động như hiện nay. Để thành công, lãnh đạo các doanh nghiệp/tổ chức cần hướng đến một mô hình quản lý chưa hề có tiền lệ ở Việt Nam được gọi là Mô hình 567 với năm nhiệm vụ, sáu nguyên tắc và bảy công cụ khác biệt.

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) giới thiệu chương trình QUẢN LÝ HIỆU QUẢ TRONG THẾ GIỚI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI với mục đích đem đến cho các nhà lãnh đạo/quản lý một mô hình thực hiện công việc hiệu quả mà vẫn cân bằng và hưởng thụ được đầy đủ niềm vui của cuộc sống.

Mục tiêu

 • Xác lập được đúng các nhiệm vụ mà người lãnh đạo nhất định phải hoàn thành, để từ đó phân quyền một cách hợp lý
 • Nắm vững các nguyên tắc cốt lõi trong quản lý doanh nghiệp để xử lý các tình huống một cách linh hoạt mà vẫn nhất quán
 • Sử dụng các công cụ chuyên biệt để quản lý hiệu quả tổ chức
 • Tạo sự tương tác giữa người học để tìm ra các tri thức mới trong lãnh đạo/quản lý

Đối tượng tham gia

 • Thành viên Hội đồng Quản trị
 • Ban Giám đốc/Giám đốc chức năng
 • Trưởng/Phó các phòng ban, bộ phận
 • Đội ngũ Quản lý các cấp

Giảng viên

Là các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn, có kiến thức chuyên sâu về lãnh đạo, quản lý, có phương pháp tiếp cận hiện đại, đến từ Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) và Viện Malik, Thụy Sỹ.

Nội dung khóa học

Nội dung của chương trình đào tạo: “QUẢN LÝ HIỆU QUẢ TRONG THẾ GIỚI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI” được thiết kế dựa theo Mô hình quản lý hiệu quả tiêu chuẩn Malik của GS. Fredmund Malik, Viện Malik, Thụy Sỹ và Mô hình Đông – Tây hội ngộ của Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (Sleader) nhằm cung cấp một phương thức lãnh đạo độc đáo, thích hợp với môi trường kinh doanh đầy biến động ở Việt Nam.

STT Chuyên đề Nội dung Thời lượng
1 Xác định tầm nhìn
 • Tầm nhìn tạo nên sự cách biệt
 • Phát triển kỹ năng xây dựng tầm nhìn
 • Tư duy hệ thống và cách nhìn tổng thể
 • Phát triển kỹ năng tư duy chiến lược
01 ngày
2 Năm nhiệm vụ của nhà quản lý
 • Đề ra mục tiêu
 • Tổ chức
 • Ra quyết định
 • Giám sát
 • Phát triển và thúc đẩy con người
01 ngày
3 Sáu nguyên tắc quản lý hiệu quả
 • Tập trung vào kết quả
 • Đóng góp vào tổng thể
 • Tập trung vào một vài điểm
 • Tận dụng điểm mạnh
 • Lòng tin
 • Suy nghĩ tích cực
01 ngày
4 Bảy công cụ quản lý
 • Cuộc họp
 • Báo cáo
 • Sắp xếp công việc và kiểm soát nhiệm vụ đã giao
 • Phương pháp làm việc cá nhân
 • Ngân sách và lập ngân sách
 • Đánh giá hiệu quả làm việc
 • “Xử lý chất thải” có hệ thống
01 ngày
Tổng thời lượng khóa học 04 ngày

Liên hệ

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Địa chỉ: Phòng 1102, Tòa nhà N02T1, Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hotline:      0965 965 368 / 0904 264 995

Office phone: 024 3201 1519

Email:        info@sleader.vn

Website:    www.sleader.vn