Chia Sẻ

Thời lượng: 08 ngày

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Khóa học Quản trị trường học hiệu quả trong kỷ nguyên 4.0

Thông điệp chương trình:

Trong những thập kỷ qua, nền giáo dục Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và đổi mới đất nước. Bên cạnh những kết quả nổi bật, nền giáo dục hiện nay cũng đang gặp nhiều bất cập, trong đó cần nói đến cơ chế quản lý giáo dục chậm đổi mới, chưa theo kịp các lĩnh vực khác. Mặt khác, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã tạo ra những thay đổi vô cùng to lớn trong tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có giáo dục, từ đó đặt ra nhiệm vụ cần đổi mới một cách căn bản và toàn diện nền giáo dục.

Trước yêu cầu này, các nhà lãnh đạo, quản lý giáo dục cần có cách nhìn toàn diện và khách quan cũng như đưa ra các giải pháp có tính chiến lược và tầm nhìn dài hạn về đổi mới giáo dục Việt Nam. Để có thể đạt tới chiều sâu bản chất của vấn đề, nên bắt đầu từ việc đổi mới cách nghĩ, cách làm của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục. Xuất phát từ thực tiễn đó, Chương trình đào tạo “Quản trị trường học hiệu quả trong kỷ nguyên 4.0” được Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER) thiết kế nhằm chuyển giao các kiến thức quản trị hiện đại cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý trong các nhà trường. Khoá học sẽ hướng tới việc thay đổi tư duy và cách tiếp cận trong quản trị trường học, từ đó giúp cán bộ quản lý giáo dục hành động hiệu quả, góp phần đáp ứng yêu cầu của đổi mới giáo dục Việt Nam và của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Đối tượng tham gia:

 • Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Trưởng/ Phó các phòng/ ban chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
 • Hiệu trưởng/ Phó Hiệu trưởng các trường Phổ thông – Mầm non
 • Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận/ Huyện/ Thị xã/ Thành Phố

Mục tiêu khóa học:

Chương trình đào tạo cung cấp:

 • Kiến thức chuyên sâu về tư duy chiến lược và quản trị trường học trong kỷ nguyên 4.0
 • Phương pháp tiếp cận mới trong quản trị nhân lực, quản trị tài chính, định vị hình ảnh, xây dựng văn hoá trường học
 • Kỹ năng cốt lõi để phát triển năng lực lãnh đạo, quản trị hiệu quả trường học trong kỷ nguyên 4.0

Nội dung chương trình:

STT Chuyên đề Nội dung Thời lượng
1 Chiến lược phát triển trường học
 • Chiến lược và sự thành công bền vững
 • Xây dựng tầm nhìn và mục tiêu chiến lược
 • Lựa chọn phương án chiến lược
 • Thực thi và kiểm soát chiến lược
 

01 ngày

 

2

 

Quản trị đội ngũ

nhân lực

 • Thu hút, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao
 • Bố trí, sử dụng nhân lực hợp lý trong trường học
 • Tạo động lực làm việc cho đội ngũ cán bộ, giáo viên
 • Đánh giá thành tích nhân viên cấp dưới
 

 

01 ngày

 

3

Xây dựng thương hiệu và truyền thông hiệu quả
 • Định vị thương hiệu trường học
 • Triển khai các hoạt động định vị thương hiệu
 • Phát triển giá trị thương hiệu trường học
 • Tổ chức các hoạt động truyền thông
 

 

01 ngày

 

4

 

Quản trị tài chính trong trường học

 • Tối ưu ngân sách, kinh phí được giao
 • Quản lý và phát triển nguồn thu từ các dịch vụ
 • Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực
 • Các quy định mới về tài chính cho đơn vị sự nghiệp
 

 

01 ngày

 

 

5

 

Xây dựng văn hóa trường học

 • Các giá trị cốt lõi
 • Môi trường văn hóa học đường
 • Tác phong làm việc chuyên nghiệp
 • Mối quan hệ giữa nhà trường với gia đình và xã hội
 

01 ngày

 

6

 

Quản trị hệ thống thông tin trường học trong kỷ nguyên 4.0

 • Xây dựng hệ thống thông tin quản trị
 • Ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin
 • Giới thiệu các công cụ/phần mềm được sử dụng trong quản trị trường học
 • Triển khai dịch vụ trực tuyến trong nhà trường
01 ngày
 

7

 

Kỹ năng lãnh đạo 4.0

 • Quốc tế hóa hình ảnh lãnh đạo
 • Kết nối 360°
 • Phản ứng nhanh với sự thay đổi
 • Ủy quyền và phân quyền
 

 

01 ngày

 

8

 

Quản trị đổi mới sáng tạo

 • Tạo lập môi trường đổi mới sáng tạo
 • Phương pháp đổi mới sáng tạo
 • Phát triển tư duy đổi mới sáng tạo
 • “Nghĩ lớn – Làm nhỏ” thông qua các sáng kiến
 

01 ngày

Tổng thời lượng khóa học

08 ngày

Liên hệ:

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Địa chỉ:      Phòng 1102, Tòa nhà N02T1, Khu Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hotline:      024 32011519

Email:        info@sleader.vn

Website:    www.sleader.vn