Chia Sẻ

Thời lượng: 04 ngày

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Khóa học Phát triển Năng lực Lãnh đạo

Mục tiêu khóa học:

Chương trình đào tạo cung cấp:

 • Kiến thức nền tảng về năng lực lãnh đạo doanh nghiệp.
 • Phương pháp tiếp cận mới vận hành doanh nghiệp.
 • Kỹ năng tạo động lực làm việc cho nhân viên, xây dựng và phát triển đội ngũ, tạo sự gắn bó lâu dài với tổ chức.

Đối tượng tham gia:

 • Lãnh đạo doanh nghiệp.
 • Cán bộ quản lý các cấp tại doanh nghiệp.
 • Cán bộ nguồn, quy hoạch các chức danh lãnh đạo tại các doanh nghiệp

Giảng viên:

Là các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn, có kiến thức chuyên sâu về quản trị, quản lý, đến từ Học viện Quản trị Sanno (Nhật Bản), Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược và Viện Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nội dung khóa học:

 

STT

Chuyên đề

Nội dung

Thời lượng
1 Tạo động lực làm việc cho nhân viên
 • Các yếu tố tạo nên sự thu hút đối với nhân viên
 • Lãnh đạo để giữ chân nhân viên
 • Phương pháp tạo động lực làm việc hiệu quả
01 ngày
2 Xây dựng và phát triển đội ngũ hiệu quả
 • Quản lý để giúp nhân viên phát triển
 • Giao tiếp nhằm kết nối nhân viên
 • Phát triển đội ngũ, tạo sự gắn bó lâu dài với tổ chức
01 ngày
3 Tinh thần doanh nghiệp
 • Các yếu tố cấu thành tinh thần doanh nghiệp
 • Biểu hiện đặc trưng của tinh thần doanh nghiệp
 • Phát triển tinh thần doanh nghiệp gắn với chiến lược kinh doanh
01 ngày
4 Doanh nghiệp hóa trong công việc
 • Doanh nghiệp hóa – phương thức độc đáo để vận hành công việc
 • Nội dung của phương thức doanh nghiệp hóa
 • Cách thức vận dụng doanh nghiệp hóa vào nâng cao hiệu quả làm việc
01 ngày

Tổng thời lượng khóa học

04 ngày

Liên hệ:

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Địa chỉ: Phòng 1102, Tòa nhà N02T1, Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline:      024 32011519

Email:        info@sleader.vn

Website:    www.sleader.vn