Chia Sẻ

Thời lượng: 03 ngày

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

Khóa học Doanh nghiệp hóa trong điều hành

Mục tiêu khóa học:

Chương trình đào tạo cung cấp:

 • Kiến thức chuyên sâu về xây dựng tầm nhìn và lựa chọn chiến lược phù hợp với điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương;
 • Phương pháp tiếp cận mới trong quảng bá hình ảnh địa phương nhằm thu hút các nguồn lực để triển khai chiến lược và các dự án;
 • Kỹ năng điều hành công việc một cách hiệu quả.

Đối tượng tham gia:

Cán bộ lãnh đạo thuộc các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể cấp xã, phường, thị trấn.

Giảng viên:

Là các chuyên gia giàu kinh nghiệm thực tiễn, có kiến thức chuyên sâu về lãnh đạo, quản lý và phát triển địa phương, hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp, các tập đoàn kinh tế lớn, các trường đại học hàng đầu của Việt Nam.

Nội dung chương trình:

 
STT      Chuyên đề                                          Nội dung Thời lượng
 

1

 

Tư duy chiến lược trong phát triển kinh tế – xã hội
 • Chiến lược và sự thành công bền vững
 • Xây dựng tầm nhìn và mục tiêu thiết thực
 • Lựa chọn chiến lược phù hợp
 • Các kinh nghiệm thực tiễn
 01 ngày
  2 Marketing địa phương
 • Marketing địa phương – tiếp cận mới trong khu vực công
 • Các công cụ thực hiện marketing địa phương
 • Kết hợp khu vực công với khu vực tư nhân trong marketing địa phương
 • Xây dựng chiến lược marketing địa phương
 01 ngày
  3 Áp dụng tư duy doanh nghiệp hoá vào thực tiễn công việc
 • Doanh nghiệp hóa – phương thức độc đáo để điều hành công việc
 • Nội dung của phương thức doanh nghiệp hóa
 • Cách thức vận dụng doanh nghiệp hóa vào thực tiễn công việc
 01 ngày
                                                        Tổng thời lượng khóa học  03 ngày

Liên hệ:

Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược

Địa chỉ: Phòng 1102, Tòa nhà N02T1, Ngoại Giao Đoàn, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hotline:      024 32011519

Email:        info@sleader.vn

Website:    www.sleader.vn