Văn hoá doanh nhân đồng hành cùng cộng đồng

Văn hoá doanh nhân đồng hành cùng cộng đồng

Download1
Stock
File Size337.05 KB
Create DateTháng Sáu 18, 2019
Download

Văn hoá doanh nhân là tiêu chí cần thiết cho người không ngừng vận hành cùng xã hội, và làm ra của cải vật chất cho xã hội.

Không ngừng vận hành cùng xã hội cũng là điều kiện cần để người ấy làm ra của cải vật chất cho xã hội. Người như vậy được gọi là doanh nhân.

Trên tinh thần này, thử nhìn lại chung quanh môi trường sản xuất (kinh doanh), nếu chủ điều hành sản xuất (kinh doanh) cùng cộng sự không quan tâm đến nghĩa vụ, trách nhiệm liên quan đến sản phẩm làm ra (hoặc kinh doanh) và đời sống cộng đồng có liên quan thì điều gì sẽ xảy ra? Chắc chắn doanh nghiệp ấy sẽ đơn độc và không thành công vì thiếu hoạt động tương tác.

Vui Lòng Tải xuống
để xem tài liệu đầy đủ

tải xuống