Tư duy như nhà tái lập doanh nghiệp và dẫn đầu thị trường

Tư duy như nhà tái lập doanh nghiệp và dẫn đầu thị trường

Download0
Stock
File Size330.63 KB
Create DateTháng Sáu 6, 2020
Download

Để đạt được sự tăng trưởng bền vững, các CEO cần tránh nghĩ rằng mình chỉ là “nhà quản lý cấp cao” mà nên đặt mình vào vị trí “nhà tái sáng lập” doanh nghiệp. Đó là những người dù không thành lập công ty nhưng lại suy nghĩ như một người sáng lập doanh nghiệp.

 

Vui Lòng Tải xuống
để xem tài liệu đầy đủ

tải xuống