Thực thi là vấn đề về con người, không phải vấn đề về chiến lược

Thực thi là vấn đề về con người, không phải vấn đề về chiến lược

Download1
Stock
File Size293.61 KB
Create DateTháng Sáu 8, 2020
Download

Paul, CEO của Maxreed, một công ty xuất bản toàn cầu, đã phải lo lắng tới mất ngủ. Xuất bản là một ngành công nghiệp  có tốc độ thay đổi chóng mặt, gần như cao nhất, nhưng điều đó chưa đủ để Paul phải lo lắng về chiến lược phát triển của mình. Ông đã có một kế hoạch chị tiết về việc tận dụng các công nghệ mới. Hội đồng quản trị và đội ngũ lãnh đạo của Maxreed đều đi theo kế hoạch đó. Paul và nhóm của ông đã tái cấu trúc công ty - các bộ phận mới, vai trò được sửa đổi, các quy trình được thiết kế lại tất cả là để hỗ trợ chiến lược này.

Vậy Paul đã phải lo lắng điều gì? Đó chính là về con người.

Đó là chính xác những gì ông  ta nên lo lắng. Quả thực rất khó để đưa ra một chiến lược thông minh, nhưng để mọi người thực hiện theo chiến lược đó còn khó hơn gấp 10 lần. Và một chiến lược dù thông minh thế nào mà thực hiện kém hiệu quả cũng trở nên vô nghĩa.

Nói cách khác, thách thức mang tính chiến lược nhất cho tổ chức của bạn không phải là lên chiến lược - mà là thực hiện chiến lược.

Vui Lòng Tải xuống
để xem tài liệu đầy đủ

tải xuống