Khi mà khách hàng ngày càng đặt nhiều nghi vấn trước những thông điệp quảng cáo, một chiến lược thương hiệu mới đã được phát triển để xây dựng lại lòng tự tin cùng sự thấu hiểu giữa hai bên.