Sự khác biệt giữa Lãnh đạo (leadership) và Quản lý (management)

Sự khác biệt giữa Lãnh đạo (leadership) và Quản lý (management)

Download0
Stock
File Size329.31 KB
Create DateTháng Năm 25, 2020
Download

Bài viết này mô tả sự khác nhau giữa lãnh đạo (leadership) và quản lý (management) một cách thực tế.

GIỚI THIỆU

Các doanh nghiệp đôi khi dễ lẫn lộn giữa 2 khái niệm: Lãnh đạo (Leadership)  Quản lý (Management). Nếu cho rằng chúng là một, điều đó có thể làm mờ đi ranh giới giữa hai khái niệm này và kết quả là, nhẹ thì gây ra sự hiểu nhầm về vai trò, nặng thì là những ảnh hưởng chồng chéo có hại cho tổ chức, doanh nghiệp. Quan điểm của tôi là các Nhà lãnh đạo sinh ra để lãnh đạo và Nhà quản lý sinh ra để  quản lý, hai phạm trù này rất khác biệt cả về hình thức lẫn chức năng.

Trong khi Peter Drucker nói rằng: "Định nghĩa duy nhất về lãnh đạo là một người có nhiều môn đồ đi theo”, thì giáo sư bộ môn Lãnh đạo của USC, Warren Bennis đã mạnh mẽ nhắc nhở chúng ta rằng "Lãnh đạo là khả năng biến tầm nhìn thành hiện thực".

Cuối cùng, Kevin Kruse của tờ Forbes cho rằng "Nguồn gốc của lãnh đạo xuất phát từ tầm ảnh hưởng của họ đến xã hội, chứ không phải từ vị trí hay chức quyền". Vậy, từ sự định nghĩa lãnh đạo, quản lý khác lãnh đạo như thế nào?

Tin bài liên quan

>> Các quan niệm sai lầm về chiến lược

>> Làm thế nào để thực thi chiến lược công ty hiệu quả hơn?

>> Vì sao các doanh nghiệp Việt Nam ít công bố sứ mệnh?

>> Từ tầm nhìn đến chiến lược và chính sách

Vui Lòng Tải xuống
để xem tài liệu đầy đủ

tải xuống