Năm câu hỏi quan trọng nhất đối với mọi tổ chức (Phần I)

Năm câu hỏi quan trọng nhất đối với mọi tổ chức (Phần I)

Download1
Stock
File Size396.40 KB
Create DateTháng Mười Hai 16, 2017
Download

Năm câu hỏi thiết yếu và thích đáng, được sử dụng như một công cụ đánh giá cho phần lớn các tổ chức. Năm câu hỏi này được thiết kế để đánh giá các vấn đề mang tính chiến lược của tổ chức. Câu hỏi nền tảng Sứ mệnh của chúng ta là gì? Đề cập đến lý do tồn tại của tổ chức, mục đích của tổ chức. Các câu hỏi kế tiếp sẽ đánh giá tổ chức của bạn đang làm tốt đến mức nào, và kết thúc bằng một kế hoạch chiến lược nhắm tới kết quả, có thể đo lường được để thúc đẩy sứ mệnh và hoàn thành các mục đích của tổ chức.

Vui Lòng Tải xuống
để xem tài liệu đầy đủ

tải xuống