Cựu CEO của Apple: Hãy chọn một cuộc sống có mục đích

Cựu CEO của Apple: Hãy chọn một cuộc sống có mục đích

Download5
Stock
File Size371.16 KB
Create DateTháng Sáu 11, 2019
Download

Sculley nói rằng, cả thế giới dường như mở ra lần đầu tiên với ông với lý tưởng “tìm kiếm mục đích” vào những năm 1980. Vào thời điểm đó, cả Jobs và Gates đều đang làm việc với những “sự nghiệp cao quý của riêng họ” với công nghệ.

“Những sự nghiệp cao quý” là những từ mà tôi chưa từng nghe thấy trước đây, Sculley ông nhớ lại. Ông đã bị thuyết phục từ bỏ Pepsi và đến với Apple vào năm 1983 khi Jobs hỏi ông “Bạn muốn bán nước đường cho đến hết đời, hay bạn muốn đến với tôi và thay đổi thế giới?”

Vui Lòng Tải xuống
để xem tài liệu đầy đủ

tải xuống