4 chiến lược quản trị nhân sự cho từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp

4 chiến lược quản trị nhân sự cho từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp

Download3
Stock
File Size337.33 KB
Create DateTháng Mười 22, 2018
Download

Hình dung về một ứng viên lý tưởng là cần thiết, nhưng bên cạnh đó, công ty của bạn cần có những chiến lược nhân sự phù hợp cho từng giai đoạn phát triển. Ở quy mô 200 nhân viên, bạn không thể áp dụng cùng chiến lược quản trị nhân sự như khi công ty có 20 người.

Trong bài viết trên tờ Entrepreneur, Heather Doshay - Phó giám đốc nhân sự của Công ty Rainforest đã chia quá trình phát triển của một doanh nghiệp ra bốn giai đoạn, tương ứng với bốn chặng trong cuộc sống của con người. Ở từng giai đoạn, Heather Doshay sẽ chỉ ra những nhân sự chủ chốt mà công ty cần có để phát triển thành công.

Heather Doshay hoàn tất chương trình tiến sĩ chuyên ngành Tổ chức và Lãnh đạo tại ĐH San Francisco (Mỹ). Cô từng là thành viên hội đồng nhân sự của Forbes.

Vui Lòng Tải xuống
để xem tài liệu đầy đủ

tải xuống