Viện Nghiên cứu Malik, Thụy Sĩ

Viện Nghiên cứu Malik, Thụy Sỹ: Là tổ chức hàng đầu thế giới về cung cấp phương pháp & giải pháp cho quản lý tổng thể, lãnh đạo và quản trị cấp cao. Tổ chức này có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và đào tạo rất thành công về quản lý, lãnh đạo, phát triển chiến lược, cho nhiều thành phố và tập đoàn lớn trên thế giới (BMW Group, Allianz, BASF, Airbus Group, Volkswagen Corporation)

SLEADER phối hợp với Viện Nghiên cứu Malik, Thụy Sĩ trong việc thực hiện các khóa đào tạo ngắn và chất lượng cao tại Việt Nam dành cho các nhà quản lý và lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức và cán bộ chính phủ; ‘Các chuyến tham quan học tập’ và ‘khóa học tùy chỉnh’ tại Trụ sở chính Malik (HQ), St. Gallen, Thụy Sĩ cho các nhà quản lý và lãnh đạo các doanh nghiệp, tổ chức và các quan chức chính phủ; Tư vấn các dự án cho các công ty và tổ chức lớn.