Chuyên gia Đỗ Xuân Trường

Chuyên gia Đỗ Xuân Trường hiện là Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược. Ông nhận bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại Viện Công nghệ châu Á (AIT, Thái Lan). Chuyên gia Đỗ  Xuân Trường có kiến thức chuyên sâu về quản trị nguồn nhân lực và phân tích tổ chức. Ông đã tham gia nhiều dự án đánh giá thực trạng quản trị nguồn nhân lực, cũng như thiết kế và giảng dạy các chương trình đào tạo về quản trị nhân sự cho các doanh nghiệp, các tổ chức hành chính công như: Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, Ngân hàng Tiên Phong; Tổng Công ty Thương mại Hà Nội; Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT); Tổng Công ty Viglacera; Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương Mại và Du lịch Doanh Sinh; UBND tỉnh Phú Thọ. Với kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu của mình, chuyên gia Đỗ Xuân Trường được mời tham gia tư vấn cấp cao cho các dự án của Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc; Công ty Cổ phần Cơ khí Đông Anh; Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam. Ông cũng từng đảm nhận vai trò  chuyên gia tư vấn chính trong dự án xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam; Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị, Bộ Quốc phòng (MHDI); Công ty Cổ phần Ngân Sơn; Đánh giá nền tảng phát triển doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng GDC Hà Nội.