Thông điệp từ Viện trưởng

Nhận thức được vai trò quyết định của chiến lược đối với doanh nghiệp trong giai đoạn đất nước đã phát triển kinh tế thị trường được hơn 30 năm và hội nhập sâu rộng với kinh tế thế giới, Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược (SLEADER) đã được thành lập  với triết lý rõ ràng: Con đường đúng, tương lai sáng. Theo triết lý đó, Viện SLEADER luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp khám phá ra con đường đi riêng biệt và thành công bền vững.

SLEADER đã chọn một cách làm mới là làm cùng (work with), khác biệt với số đông đang thực hiện là làm cho (work for). Nghĩa là, SLEADER sẽ cùng các thành viên chủ chốt của doanh nghiệp cùng xây dựng chiến lược và làm cho mọi thành viên của doanh nghiệp cũng như khách hàng hiểu rõ về chiến lược đã được xây dựng. Hay nói cách khác, SLEADER cam kết đồng hành cùng các doanh nghiệp thực thi các giải pháp tư vấn, trong đó tập trung vào quản trị hệ thống, cũng như triển khai công việc theo hướng phải đạt được các kết quả rõ ràng.

SLEADER tự tin khẳng định năng lực của mình vì đang sở hữu một khung khổ lý luận về chiến lược vừa hiện đại vừa gắn với thực tiễn của Việt Nam. Với góc nhìn của SLEADER, chiến lược có thể diễn đạt một cách đơn giản, dễ hiểu nhưng không kém phần sâu sắc. Bên cạnh đó, sự sáng tạo trong việc vận dụng khoa học chiến lược vào môi trường kinh doanh của Việt Nam luôn được đưa lên hàng đầu trong mỗi một dự án tư vấn mà SLEADER thực hiện.

SLEADER đã ký kết hợp tác với đối tác chiến lược là Viện Malik, Thụy Sỹ, một trong những tổ chức tư vấn hàng đầu châu Âu có bề dày kinh nghiệm tư vấn cho gần 1.000 doanh nghiệp trên thế giới với những tên tuổi hàng đầu như Siemens của Đức, Airbus của Pháp, Exxon Mobil của Hoa Kỳ. Sự hợp tác giữa SLEADER, Việt Nam và Viện Malik, Thụy Sỹ sẽ phát huy tối đa điểm mạnh của mỗi bên để đem lại các giải pháp tư vấn hoàn hảo và khả thi cho doanh nghiệp Việt Nam. Các giải pháp sẽ là kết quả của việc sử dụng các các công cụ hiện đại trong Hệ thống quản lý Malik kết hợp với tư duy chiến lược hài hoà Đông Tây của SLEADER.

Với bước chuyển mới, SLEADER sẽ luôn nỗ lực để tạo ra các giá trị cao hơn cho các doanh nghiệp, góp phần vào sự cất cánh của nền kinh tế Việt Nam trong tương lai gần.