Học viện Quản trị Sanno, Nhật Bản

SLEADER phối hợp với Học viện Quản trị Sanno, Nhật Bản trong việc thực hiện các chương trình đào tạo từ xa, các kỹ năng về lãnh đạo, quản lý, khoá học quản trị kinh doanh theo phong cách Nhật bản có kết hợp với tham quan các mô hình quản trị của các doanh nghiệp Nhật Bản.