Chuyên gia Nguyễn Nam

Chuyên gia Nguyễn Nam hiện đang là Giám đốc khu vực Đông Nam Á và châu Úc của Viện nghiên cứu Malik, Thụy Sỹ, một trong những tổ chức hàng đầu thế giới về cung cấp giải pháp quản lý, lãnh đạo và đổi mới toàn diện. Ông cùng cộng sự đã nghiên cứu, thiết kế các chương trình đào tạo MBA chuyên sâu về điều hành và quản lý (cho các tổ chức khác nhau trên toàn cầu) về tư duy hệ thống, quản lý phức hợp và quản trị hệ thống Malik độc đáo. Các dự án tư vấn chuyên gia Nguyễn Nam tham gia rất đa dạng, từ việc chuyển đổi và phát triển tổ chức, phát triển thành phố cho đến thiết kế hệ thống và quản trị phức hợp. Chuyên gia Nguyễn Nam là tác giả/đồng tác giả của hơn 80 ấn phẩm được giới thiệu trên các tạp chí khoa học uy tín. Với những cống hiến lớn về tư duy hệ thống và quản lý phức hợp, Ông nhận được giải thưởng Davos Australian Leadership, giải thưởng uy tín về lãnh đạo tại Australia.