Chuyên gia Hoàng Trần Hậu

Ông Hoàng Trần Hậu nhận bằng Tiến sĩ, chuyên ngành Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng tại Học viện Tài chính. Với kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Tài chính, Ông được mời tham gia nhiều dự án tư vấn như: Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam; Tổng Công ty đầu tư và phát triển Nhà và Đô thị (HUD), Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội; Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội, Tập đoàn Bảo Việt, Tổng công ty đầu tư và phát triển Nhà và Đô thị (HUD); Tập đoàn hóa chất Việt Nam, Công ty cổ phần Đá quý Việt Nam; Công ty cổ phần tư vấn tài chính FICORE, Công ty TNHH Kiểm toán ASCO, Trung tâm nghiên cứu và tư vấn Tài chính; Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội; Viện chiến lược và chính sách tài chính; Công ty Cổ phần Nhà ở Hà Nội; Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội. Hiện nay, Ông là Giám đốc trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính thuộc Bộ Tài chính.