Chuyên gia Dương Thị Thu

Chuyên gia Dương Thị Thu hiện là Viện trưởng Viện nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược. Bà nhận bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Trường Đại học Khoa học ứng dụng Krems, Cộng hòa Áo và Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Quốc gia Bulacan, Phillipines. Bà có kiến thức chuyên sâu về nền tảng phát triển tổ chức và quản trị nguồn nhân lực. Bà đã tham gia dự án đánh giá thực trạng nguồn nhân lực tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và các đơn vị thành viên như: VNPT Thanh Hóa; VNPT Nghệ An; VNPT Quảng Trị; VNPT Phú Yên. Bà cũng tham gia với vai trò là chuyên gia tư vấn chính trong các dự án xây dựng chiến lược cho Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị, Bộ Quốc phòng (MHDI);Tổng Công ty trực thăng Việt Nam; Công ty Cổ phần Ngân Sơn; Đánh giá nền tảng phát triển doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng GDC Hà Nội. Bà đồng thời tư vấn, thiết kế các chương trình đào tạo cho các công ty và tập đoàn lớn, đó là Công ty TNHH General Motors Việt Nam; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Tổng Công ty Thương mại Hà Nội; Công ty Điện lực Dầu khí Cà Mau; Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI; Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương Mại và Du lịch Doanh Sinh. Trong khu vực công, chuyên gia Dương Thị Thu đã tham gia vào nhiều dự án đào tạo với Sở Nội vụ các tỉnh Phú Thọ, Thanh Hoá, Nghệ An, Lào Cai. Hiện nay với vai trò là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Lãnh đạo Chiến lược, Bà đang cùng các cộng sự của mình từng bước chuyển giao các kết quả nghiên cứu về quản trị hiện đại cho cả khu vực doanh nghiệp lẫn khu vực hành chính công