Chuyên gia Lại Mạnh Quân

Chuyên gia Lại Mạnh Quân tốt nghiệp Thạc sĩ, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông có kiến thức chuyên sâu về marketing và quản trị nhân sự. Chuyên gia Lại Mạnh Quân có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực bảo hiểm, đảm nhận giữ nhiều vị trí chủ chốt tại các doanh nghiệp như: Phó giám đốc Nghiệp vụ phi Hàng hải, Hội sở phía Bắc; Công ty Bảo hiểm Toàn Cầu; Phó Giám đốc Ban Phát triển kinh doanh, Tổng Công ty Bảo hiểm Bưu điện PTI; Phó Tổng giám đốc, Công ty Bảo hiểm Đại chúng Lanexang (Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào); Giám đốc Công ty Bảo hiểm Bưu điện Tràng An; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần quốc tế IDB. Với sự nhiệt huyết và kinh nghiệm quản trị phong phú, chuyên gia Lại Mạnh Quân đạt danh hiệu “Nhà quản lý xuất sắc thời kỳ đổi mới ASEAN”.